Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2014

Τέσσερα νέα προγράμματα του Ο.Α.Ε.Δ. επιδοτούμενης εργασίας και ένα (νέο) κοινωφελές (5μηνα)

Τέσσερα είναι τα νέα προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης και κατάρτισης για 35.500 ανέργους που πρόκειται να τεθούν σε ισχύ εντός των ημερών.Τα νέα προγράμματα έχουν συνολικό κόστος 100.000.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τον κ. Αμπατζόγλου, ο συνολικός αριθμός των ωφελουμένων –από όλες τις δράσεις– θα ανέλθει σε 119.861, ενώ το ποσό της επιδότησης εξαρτάται και από την ηλικία του ανέργου. Στα κίνητρα που παρέχονται προς τις επιχειρήσεις για την πρόσληψη ανέργων –ανάλογα από το πρόγραμμα– είναι η «κάλυψη» των ασφαλιστικών εισφορών. Ωστόσο, η επιχορήγηση μπορεί να φτάσει έως και τα 600 ευρώ τον μήνα.

Αναλυτικά, τα τέσσερα νέα προγράμματα που θα ενεργοποιηθούν τον Ιούνιο είναι τα εξής:
1. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων από 25 έως 66 ετών. Συνολικά θα ωφεληθούν 12.000 άτομα, με το ποσό της μηνιαίας επιδότησης από τον ΟΑΕΔ να είναι 450 ευρώ  ή 18,00 ευρώ την ημέρα (το υπόλοιπο ποσό το καλύπτει η επιχείρηση).
2. Πρόγραμμα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας σε μεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα για ανέργους ειδικών ομάδων του πληθυσμού. Αφορά 1.000 άτομα και το μηνιαίο ποσό θα φτάνει έως και τα 600 ευρώ (κατ'ανώτατο όριο).
3. Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας, που πρόκειται να δημιουργήσουν άμεσα νέες θέσεις εργασίας. Απευθείνεται σε 12.500 άτομα, ενώ το ποσό της ημερήσιας επιχορήγησης δεν είναι σταθερό,θα είνα ανάλογο της δράσης που έχει επιλεγεί.
4. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελουμένων. Πρόκειται για τα «τοπικά σχέδια για την απασχόλησης» προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας -Τοπ.σ.α.- και «τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» -Τοπ.ε.κ.ο.- . Η ημερήσια επιδότηση είναι 18 ευρώ για ανέργους άνω των 25 ετών και 15 ευρώ για νέους κάτω των 25 ετών.


Το νέο κοινωφελές πρόγραμμα (5μηνα)Νέο πρόγραμμα με πεντάμηνη απασχόληση (πρόγραμμα “κοινωφελούς εργασίας”) σε δήμους και κοινωνικές υπηρεσίες του Δημοσίου 40.000 ανέργων κυρίως από οικογένειες χωρίς κανέναν εργαζόμενο. Πρόκειται για το “δεύτερο γύρο” του σχετικού προγράμματος που ήδη εφαρμόζεται σε φορείς του Δημοσίου ως “εργοδότη ύστατης καταφυγής”.

Νέο πρόγραμμα ετοιμάζει το υπουργείο Εργασίας για την προκήρυξη 50.000 θέσεων κοινωφελούς εργασίας σε διάφορους φορείς του Δημοσίου. Το πρόγραμμα αναμένεται να αρχίσει να τρέχει μέσα στο καλοκαίρι ή το αργότερο αρχές Σεπτεμβρίου.

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αίτησης για την διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, οι οποίοι ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

1. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

2. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.

3. εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών) στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

4. εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

5. άνεργοι πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.


Υποχρέωση προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών στα ΚΠΑ2 μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν:

α) οι άνεργοι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών,
β) οι άνεργοι πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα που επιλέγουν ειδικότητα για την οποία απαιτείται τίτλος σπουδών χαμηλότερης εκπαιδευτικής βαθμίδας
γ) οι άνεργοι όλων των ανωτέρω κατηγοριών οι οποίοι έχουν εξαρτώμενα ανήλικα τέκνα.

Οι ωφελούμενοι επιλέγονται και κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα πέντε αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης, τα οποία είναι τα εξής:

1) Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 36 μήνες,

2) Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες,

3) Ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό,

4) Ηλικία και

5) Αριθμός ανήλικων τέκνων.

Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ.

Η πρόσληψη γίνεται κατά κύριο λόγο για διάστημα πέντε μηνών και οι αμοιβές όσων απασχοληθούν είναι 19,6 ευρώ την ημέρα και όχι περισσότερο από 490 ευρώ τον μήνα για ανέργους άνω των 27 ετών και 17,1 ευρώ ημερησίως και όχι περισσότερο από 427 ευρώ τον μήνα για ανέργους κάτω των 25 ετών.

Τα κριτήρια αναμένεται να είναι τα ίδια με τις προκηρύξεις του ΟΑΕΔ για το 2013 καθώς και το καθεστώς εργασίας.Οι ωφελούμενοι θα απασχοληθούν για 5 μήνες σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου.
Για ανέργους άνω των 25 ετών η αμοιβή θα είναι 748 ευρώ από τα οποία τα 490 θα είναι καθαρή αμοιβή και τα 258 ασφαλιστικές εισφορές,δηλαδή 19,6 ευρώ την ημέρα. Συνολικά, η αμοιβή του πενταμήνου θα είναι 3.470 ευρώ.

Για τους ανέργους κάτω των 25 ετών, η αμοιβή θα είναι 652 ευρώ το μήνα εκ των οποίων τα 427 θα είναι η καθαρή αμοιβή και τα 225 ασφαλιστικές εισφορές,δηλαδή 17,1 την ημέρα, ενώ η συνολική αμοιβή θα είναι 3.260 ευρώ.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου