Παρασκευή, 26 Δεκεμβρίου 2014

Για το νέο voucher άνεργων αποφοίτων Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. έως 29 ετών

Σχετικά με το νέο πρόγραμμα voucher ‘’Επιταγή διασύνδεσης με την αγορά εργασίας ανέργων αποφοίτων ΑΕΙ/ΤΕΙ’’.

Για τo πρόγραμμα άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα στις 22 Δεκέμβρη και θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Δεκέμβρη.Ένα πράγμα που μας απασχόλησε,διαβάζοντας την πρόσκληση είναι ότι δεν γίνεται ''αντιληπτό'' το αντικείμενο της εργασίας των εργαζομένων.Τα ΚΕΚ εξακολουθούν να παίρνουν αυξημένη επιδότηση,σε σχέση με τα περσινά προγράμματ,ενώ οι ''ωφελούμενοι'' μικρότερη!!!!Επισημαίνουμε ότι είναι πρόγραμμα για 8 περιφέρεις και όχι πανελλαδικό,πράγμα που μας κάνει λίγο πιο ξεκάθαρο τον ρόλο των ΚΕΚ ή των κοινοπραξιών των ΚΕΚ!Έχει προστεθεί ένας project manager στην επιτήρηση του προγράμματος,ως μέλος ΔΕΠ και τέλος είναι αυξημένες οι ώρες τις θεωρίας.
Ας τα δούμε λοιπόν πιο αναλυτικά.

1 - Γενικά για το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα αυτό αφορά  άνεργους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ και θα απορροφήσει μέχρι 7.000 ‘’ωφελούμενους’’ έως 29 ετών. Δεν είναι πανελλαδικό, αλλά θα ανοίξει σε οχτώ περιφέρειες: Ανατ. Μακεδονία και Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρο, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο, Βόρειο Αιγαίου και την Κρήτη.

Αντικείμενο του προγράμματος είναι «Θέματα αγοράς εργασίας, περιβάλλον επιχειρείν» ενώ ως συγκεκριμένα αντικείμενα της κατάρτισης περιγράφονται τα: υγεία και ασφάλεια στην εργασία, βασικές αρχές εργατικού δικαίου, εκμάθηση σύνταξης βιογραφικού, εύρεσης εργασίας, συνέντευξη με εργοδότη, επαγγελματικό προσανατολισμό, εφαρμογές Η/Υ και επαγγελματική συμπεριφορά. Η κατανομή των 7.000 θέσεων δεν γίνεται βάσει του διαχωρισμού ΑΕΙ/ΤΕΙ αλλά βάσει της περιφέρειας.

2 - Θεωρία-πρακτική-επιδότηση

Για τους εργαζόμενους

Για το σύνολο των 1040 ωρών (208 θεωρία και 832 πρακτική), οι εργαζόμενοι παίρνουν 3.120 ευρώ σε τρεις δόσεις.
  • Η πρώτη δόση δίνεται μετά την ολοκλήρωση της θεωρίας και αντιστοιχεί σε 624 ευρώ.
  • Η επόμενη δόση αντιστοιχεί σε 1.248 ευρώ και δίνεται μετά την ολοκλήρωση των 416 ωρών της Α΄φάσης της πρακτικής που έχει αντικείμενο την προσαρμογή και ενσωμάτωση στο εργασιακό περιβάλλον.
  • Η τελευταία δόση δίνεται μετά το τέλος των 416 ωρών της Β΄φάσης της πρακτικής που έχει αντικείμενο την ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Για τα ΚΕΚ

Το ποσό που παίρνουν τα ΚΕΚ είναι 3.302 ευρώ και καταβάλλονται σε δυο δόσεις.
  • Η Α΄δόση καταβάλλεται στα ΚΕΚ μετά την ολοκλήρωση της θεωρίας και αντιστοιχεί σε 1.981,2 ευρώ 
  • Η Β΄δόση καταβάλλεται μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης και αντιστοιχεί σε 1.981,2.

Τα χρήματα που παίρνουν τα ΚΕΚ καλύπτουν το ασφαλιστικό κόστος για θεωρία και πρακτική αλλά μόνο για την ασφάλεια σε είδος (κλάδος ασθένειας και ΟΧΙ συντάξιμη).

3 - Μοριοδότηση για τους υποψήφιους

Η μοριοδότηση γίνεται βάσει των εξής κριτηρίων επιλογής:

1.Βαθμός κτήσης πτυχίου
2.Ηλικία υποψηφίου
3. Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα (έτος αναφοράς είναι το 2013)
4. χρόνος ανεργίας.

4 – Για τις επιχειρήσεις του προγράμματος

Επιχείρησεις που έχουν ως τακτικό προσωπικό 0-4 άτομα μπορούν να «προσλάβουν» μέσω του προγράμματος 1 εργαζόμενο, ενώ επιχειρήσεις με προσωπικό 5 άτομα και άνω μπορούν να «προσλάβουν» αριθμό ίσο με το 30% του τακτικού προσωπικού. Αν η επιχείρηση εξαντλήσει τον αριθμό συμμετεχόντων στο πρόγραμμα που δικαιούται, δεν μπορεί να επιλεγεί ξανά στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

α - Δεσμεύσεις επιχείρησης για τις απολύσεις!!

Παρά τις διαρκείς καταστρατηγήσεις από την πλευρά των επιχειρήσεων των διατάξεων για την απαγόρευση των απολύσεων του τακτικού προσωπικού προκειμένου να μπορούν να ενταχθούν στα προγράμματα αυτά, δεν υπάρχει ούτε σε αυτό το πρόγραμμα καμία επιπλέον πρόβλεψη. Πολύ προβληματικό είναι ότι δεν υπάρχει ούτε καν δέσμευση  ή κίνητρα για τις επιχειρήσεις για να συνεχιστεί η εργασιακή σχέση ενός ποσοστού των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα (όπως υπήρχε σε προηγούμενα προγράμματα).

Η μόνη δέσμευση που υπάρχει είναι να μην προχωρήσει η επιχείρηση σε μείωση του αριθμού εργαζομένων από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης και για όσο συμμετέχει στη δράση. Αν, όμως, υπάρξει απόλυση θα πρέπει εντός 10 ημερών να προχωρήσει σε νέα πρόσληψη εργαζομένου (εκτός προγράμματος και όχι ασκούμενος). Επομένως ακόμα και αυτή η μικρή δέσμευση αναιρείται με την πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού ενώ στις προαναφερθείσες μειώσεις δεν περιλαμβάνονται οι απολύσεις για σπουδαίο λόγο.  

5 – Πάροχοι Συμβουλευτικών Υπηρεσιών ,project manager και επιβλέπων πρακτικής

Σε αυτό το πρόγραμμα εκτός του Πάροχου Συμβουλευτικών Υπηρεσιών που ορίζεται από τα ΚΕΚ και έχει την ευθύνη της σύνδεσης των συμμετεχόντων με τις επιχειρήσεις, του Επόπτη Πρακτικής που επίσης ορίζεται από τα ΚΕΚ και έχει την ευθύνη της παρακολούθησης της πρακτικής και του Επιβλέποντα της πρακτικής που είναι εργαζόμενος στην επιχείρηση υποδοχής και έχει την ευθύνη της παρακολούθησης της πρακτικής του συμμετέχοντα, έχει οριστεί και ένας project manager ο οποίος πρέπει να μέλος ΔΕΠ (διοικητικό προσωπικό στα Πανεπιστήμια) που να έχει εμπλακεί στην υλοποίηση σχετικών έργων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου